Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 8 sommer
Her sidder du nærmest arm i arm med et meget moderne kulturspor: En pumpestation for spildevand. Men også
et andet, nemlig den engriflede tjørn, som står lige bag bænken. Tjørnen trives vildt i Danmark  endda på bedste vis -, men der er næppe nogen tvivl om, at fordums udbredte brug af tjørn som hegnsplante mellem markerne har hjulpet bestanden gevaldigt frem. De stikkende gespenster kunne holde kreaturerne inde på græsmarkerne  og ude fra kornmarkerne.
Tæl griflerne, hvis tjørnen er i blomst  eller tæl griflerne på frugten. Den  for der er kun én på denne her tjørn  bliver siddende mellem de tilbagebøjede bægerflige i spidsen af frugten. Du kan også mose frugten, hvis den er moden, og tælle kernerne. Hvis der kun er én, har der også kun været én griffel. Hvis to sten, så har der været to eller måske tre grifler, og så taler botanikkerne om en hvidtjørn.

Når sletten bag bænken hedder 'Tornskadesletten', så er det fordi det er drømmen, at tjørnen skal brede sig og lokke rødryggede tornskader til.  Navnet 'tornskade' hentyder til, at arten bruger tjørnens torne til at spidde byttedyr (biller, græshopper, firben) på i perioder med stor føderigelighed.

Fra bænken er der fin udsigt over det nordligste af søen, hvor toppede lappedykkere eller en brovten gråandrik ofte svømmer rundt, eller elegante fjordterner fisker. Ofte står en fiskehejre og skutter sig i det yderste af den rørsump, der breder sig lige nord for bænken, og som stien følger. Her ses altid rørspurv, og  især på våraftner kun du også være heldig at høre den spøjse vandrikse hyle som en stukken gris. I maj er det et af nattergalens foretrukne steder, og rørsangerne sidder tæt her, om end der er mere 'rør' end 'sanger' over dem. Skønsang kan de ikke just bryste sig af.

Og hvert år i april/maj udspiller der sig et helt specielt fænomen i denne rørsump, idet hundredevis af landsvaler overnatter her, inden de enten trækker videre eller spreder sig rundt på gårdene i området for at yngle. Specielt i timerne op til daggry holder de en voldsom kommers i rørsumpen, hvor der sikkert bliver diskuteret gode fangstpladser for myg.

Tag nogle af de smukke farver fra naturen med hjem. Lav en dekorativ bladkrans. Find en smidig kvist og træk på den så de sidder helt tæt.

Lad lidt plads være til at snurre den sammen til en krans til sidst. Den skal måske have lidt hjælp af lidt ståltråd, når du kommer hjem.
 


Kunstner: Ulla Berre Eriksen
Sommer Bænk nr. 8