Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 8
Vel sat til rette på bænken får du næsten en kvist i nakken. Endda en stikkende en af slagsen. Det er hvidtjørnen, der står her bag bænken.

Eller for at være helt nøjagtig: En engriflet tjørn. Botanikkere skelner således mellem egentlige hvidtjørne, som har 2-3 grifler i blomsten og ender med at have to sten i frugten, og så den engriflede, der af gode grunde ender med kun at have en sten. Her på egnen er den engriflede tjørn langt den almindeligste, men på et overdrev ved Bavelse Sø findes en stor bestand af hvidtjørn, som sikkert har stået der siden bondestenalderen.
Man kan faktisk bestemme tjørnene stort set året rundt  enten på blomsterne i foråret, eller senere ved at mose en frugt og se, hvor mange sten, der er i den. Frugterne bliver for manges vedkommende hængende til næste blomstring, så prøven kan udføres det meste af året.

Det åbne landskab bag bænken bærer på Hjertesti-folderen navnet 'Tornskadesletten'. Det navn har sletten fået, fordi drømmen er her at få etableret et magert overdrev med spredte tjørne  gerne hvidtjørne fra det gamle stenalderoverdrev ved Bavelse. Sådan et overdrev vil kunne tiltrække den sjældne og eventyrligt smukke rødryggede tornskade om sommeren, når den kommer hertil fra det sydlige Afrika, og den lige så imponerende store tornskade, når den gæster os om vinteren fra det høje nord.

De to arter bruger tjørnenes torne til at spidde byttedyr på i perioder med rigelig føde.
Heraf navnet. Byttedyrene kan for den store tornskades vedkommende være mus og småfugle, så det ville være et prægtigt syn, om tornskadesletten kunne skabes  og tonskaderne indfandt sig.
Ved vintertide kan du allerede i dag være heldig at få et glimt af endnu en sælsom fugl på din videre vej ad Hjertestien.

Lige før bygrænsen løber stien langs med Kølebækken, der har sit navn fordi dens svale vand brugtes til at køle mælken med på det stedlige mejeri, der nu tjener som møbeludstilling. Kølebækken er sit navn til trods som oftest isfri, også i hårde vintre, og så tiltrækker den søens lille lokale bestand af vandrikse. En overset lille vandhøne, som ellers lever skjult i rørskoven, og kun afslører sig ved høje grisehyl i vårnætter.

Dens karakteristiske spor i sneen  med meget, meget lange tæer, der gør det muligt for fuglen om ikke at gå på vandet, så dog på åkandeblade  afslører dens tilstedeværelse, og hvis du er heldig, ser du den gråbrune lille fyr pile væk langs vandløbet.


 


Undersøg tjørnene heromkring om det er den engriflede eller den 2-griflede, ved at knuse bær fra forskellige træer mellem fingerne og se om der er en eller to sten i.
Kunstner: Ulla Berre Eriksen
Vinter Bænk nr. 8