Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 6 sommer
I maj måned åbenbarer et underskønt syn sig fra denne bænk  og ikke mindst fra stien mellem denne og bænk 7 og 8: Her lyser maj-gøgeurten med sine purpurrøde blomster op i den grønne, græssede eng.
 
Mange hundrede blomstrende individer kan du være heldig at få øje på af denne sjældne og totalfredede planteart, der er af orchidé-slægten. Den lever livet farligt. Dels fordi den er sjælden og eftertragtet  selv om den er næsten umulig at få til at gro i en have, og det derfor ikke blot er en dødssynd at grave den op, men også ganske formålsløst.
Dels fordi den er så afhængig af græssede enge, som bliver en større og større mangelvare i vores landskab. Nyd den i fulde drag, men lad den stå og send en varm tanke til de græssende dyr, der er en forudsætning for gøgeurternes trivsel.

Grågæs med gæslinger vralter ofte rundt på engen, og den smukke aurora-sommerfugl  den med morgenrøden i spidsen af sine ellers kålsommerfuge-hvide vinger  danser i foråret fra den ene duvende engkarse til den anden.

Her mæsker sommerfuglen sig med nektar, og hunnerne lægger deres æg på engkarsen, en af de få plantearter, aurorasommerfuglens larver kan trives på.

Dunhammerne står tæt i den lille sø på engen. Her stortrives den til forskel fra i selve Glumsø Sø, hvor det er tagrør, der dominerer bredvegetation.Stå eller sid stille og brug dine sanser. Hvor mange arter og individer kan I få øje på her af dyr, af planter og af insekter.
 

Også aurora-sommerfuglens æg er orange

Når aurora-sommerfuglen har taget navn efter morgenrødens gudinde, skyldes det hannernes orangefarvede vingespidser. Men også sommerfuglens æg bliver orange, når hunnerne først har anbragt dem på engkarsens blomsterstilke - lige under selve blomsten. Dér sidder de og ligner små bitte appelsiner i 5-6 dage, inden larven kommer ud, æder æggeskallen og derefter kaster sig over engkarsens skulper. Hunnen afpasser æglægningen, så larven kommer ud, netop som engkarsens spæde skulpe er klar til at blive ædt.
 


Kunstner: Dorte Buchwald Martinsen
Sommer Bænk nr. 6