Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 5
 Der er ikke meget norsk Telemark over landskabet omkring Telemarksgrøften, og årsagen til navnet fortaber sig da også i tågerne.

Grøften flyder dovent forbi bænken for at føre søens vand videre til Torpe Kanal  og derfra videre til Bavelse Sø, Susåen og Dybsø Fjord.

Lige så grøn, grøften kan være ved sommertide, når algevæksten topper ude i søen, lige så klar kan den være ved vintertide, og det giver i ny og næ et kig til en småfisk eller to.

Agnfisk, kalder søens lystfiskere dem, selv om de selv nok hellere ville kaldes skaller, aborrer eller hundstejler, f.eks.

Pindsvineknop vajer dovent i vandløbet til langt ud på efteråret, og breddernes vinterstandere efter mjødurt, skov-angelik, lodden dueurt og dunhammer lader sig bestemme nærmest lige til de om foråret overgros af nye generationer. Visne tagrør står tæt på engen, og pilebuske danner tæt buskads på Telemarksgrøften modsatte bred.

Fra tid til anden passerer en rovfugl det åbne landskab. Er du heldig, er det den blå kærhøg, der vinter-vikarierer for røhøgen, mens den fjæler sig i Nordafrika. Ellers musvåge eller tårnfalk.

Selv om man ikke kan se det, så er der ofte store stimer af ganske små fisk i Telemarksgrøften. Prøv at hoppe engang dér, hvor stien følger grøften. Er du heldig, får det fisk i stimevis til at springe!

Tårnfalken benytter særligt tusmørkesyn

Ofte ses tårnfalken jage helt frem til - og lige efter - solnedgang. Med sit særlige syn kan den se en bredere del af lys-spekteret end os andre,og derved bl.a. se det specielle lys , som musetis udsender. På den måde ved tårnfalken, hvor musene især færdes, og så opsøger den disse steder i skumringen, hvor musene tror sig uden for fare.

Om vinteren jager tårnfalken ofte fra en magelig standpost, mens den i yngletiden, hvor der skal skaffes mange mus, hænger musende på svirrende vinger over engen.Kunstner: Bodil Svennevig
Vinter Bænk nr.5