Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 3 sommer
 Find et græsstrå der står og vifter med sine blomster- eller frøstande. Så skal vi lege “Høne eller hane”. Tag med fingerene om blomsterstanden - og hiv alle blomster eller frø af. Hvis det er en “Høne”, så sidder de frø du har hevet af i en lille kvast - som en hønehale. Hvis det er “Hane”, så sidder de frø du har hevet af spredt med store og små imellem hinanden, som en lang hane-hale. Tag igen om et strå og spørg en anden
“Høne eller hane?” Han skal så svare, hvad han tror det bliver. Det kan være han svarer “Høne”. Hiv nu og se hvad det bliver. Hvis det er høne, vinder din ven. Hvis det er hane vinder du.          

Fra denne bænk er der udsigt til et drabeligt slagsmål mellem et gammelt kulturspor  den græssede eng  og den viltre natur, som vil have området til at springe i skov. Engen har sikkert været her i århundreder, ryddet for krat med møje og besvær af fordums bønder i jagten på god græsning. Men vore tiders landbrugsdrift gør denne lille stump eng uinteressant for kvægavlere, så køerne er gået, og træerne vandret ind. Først var det store urter som skovangelik, due- og mjødurt, der bredte sig, og som stovt vajer over de åbne partier, men nu kommer også rødel, birk og pil, der med tiden vil danne en sumpskov her. Du kan stadig se rester af et kreaturhegn langs stien. Det rejstes af lokale borgere for en halv snes år siden, som med ejerens accept og billigelse ryddede krattet, hegnede engen og satte et par kvier ud på græs.

Det genoprettede kultursporet for en enkelt sæson, og de gamle kulturfølgearter som maj-gøgeurten kvitterede ved at titte frem på ny. Måske nogen ville påtage sig opgaven og genskabe den lysåbne eng igen? imens kan du nyde synet af naturkampen, her på første parket ved ringsiden. Der er ikke mange pludselige uppercut og tåspidspiruetter at skue blandt aktørerne, men en stille og sej genindvandring af skoven. Og så akkompagneres det hele i foråret af talrige småfuglestemmer  både have-, løv- og gransanger pludrer her sammen med munk og tornsanger.

Bedst af det hele er dog nattergalens klukken i pilekrattet ud mod søen. Den glæder sig sikkert i sit stille sind over engens tilgroning, kratfugl og gøgeurte-ignorant, som den er. Og gøgen kukker livligt fra de højeste træer, mens den lokker hunner til, som kan gæste rørsangernes talrige reder i rørsumpen, dér yderst mod søen, for at aflevere deres ubudne æg.
Det er også fra denne bænk du får det tætteste indtryk af det åbne agerland med lærkesang og gulspurvens vedvarende tællen til syv i ryggen.
 


Kunstner: Eva Hyge Hansen Sommer Bænk nr. 3