Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Bænk 2 sommer