Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper

Glumsø Lokalråd holder altid møde på Glumsø Kro den 2. torsdag i måneden, undtagen december og juli.
Du er velkomme til at komme og følge med i mødet.
Hvis du er interesseret i at deltage i en interessegruppe eller har forslag til en ny gruppe eller aktivitet, så henvend dig til et medlem af Glumsø Lokalråd.
Se interssegruppen og ansvarlig i menu til venstre.

 
2-1 veje som skoleveje Arne 
Adgang til skov og land Thor
Badestrand i Anlægget  Jens 
Byens Børn  Poul E
Glumsø Avis Poul E
Glumsø på Sjællandsleden Thor
Hjertestien Jens 
Hundeskovene Poul E
Information til områdets beboere Visti
KOKS  Poul E
Legeplads(er) i Glumsø Jens 
Mikrovirksomheder Poul E
Ny hal2 i Glumsø Visti
Rejseladen Jens Lyhne
Samarbejde med politi Visti
Skydeklubben Visti
Smørhullet Visti
Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme Peder
 

Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger

Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / 4123 2612

Disse interessegrupper arbejdede i 2012

Søens folk:
Denne interessegruppe har igennem en del år arbejdet med at få stien rundt om Glumsø Sø renoveret og
ophøjet til Hjertesti. Opgaven er gennemført i nært samarbejde med Fonde, Kommunen, Naturstyrelsen,
naboer til stien og mange andre. Hjertestien blev indviet den 30 september 2012.
Siden indvielsen er der sket flere positive ting:
• Mængden af brugere af stien omkring søen er steget støt. Det ses på, at Hjerteforeningens folderkasser
stadig skal efterfyldes, og faktisk er der altid brugere på stien i dagtimerne uanset vejrlig.
• Den oprindelige målsætning var, at stien skulle kunne benyttes det meste af året . Nu kan sætningen ændres
til hele året.
• De mange brugere hele året gør, at der slides mere på stien, og da den første topbelægning bestod af af
en fed, lerholdig grusblanding, blev stien sumpet i vinterens fugtige perioder.
•Næstved Kommune vil i efteråret 2013 lægge en ny topbelægning på udsatte dele af stien. Man vil bruge
en grusblanding, der går under handelsnavnet “Slotsgrus”. Denne blanding indeholder bl.a. stenmel og skulle
kunne imødegå vinterentidens væde, uden at stien blivet sumpet at benytte.

Stationens Venner, Glumsø Station
Lokalrådet har i lang tid arbejdet for, at Glumsø Station ikke bare skal være et ”stoppested”, men at det skal
være en station med personlig betjening og måske noget mere. Indtil videre har Lokalrådet sikret, at der er
åbent på stationen. Lokalrådet har taget ansvar for den daglige drift.
Et afholdt borgermøde 30. maj 2013, hvor der mødte mange interessede frem. Der kom mange gode ideer,
Fitnes, Kontorfællesskab, Kulturelle øvelokaler, Turistinfo, Lokal infosted, Musikskole, Ansigt ud af til osv.
Stationsbygning mere central, når Af- og påstigning flyttes 400m mod Næstved
Bankfunktion for Danske Bank, hæv dine penge på stationen i stedet for automaten eller butik
Rigtig mange ideer, som Stationens Venner vil arbejde videre med.

Hal 2 i :
Styregruppen har i sit arbejde indtil nu bl.a. igangsat ansøgninger til penge til brug for udformning af projektet.
Dette drejer sig typisk om ca. kr 30-40.000,-. Der tages også kontakt til andre grupper som har haft lignende
projekter for at få deres erfaringer med en sådan opgave.
Ligeledes arbejder gruppen i øjeblikket på at finde fonde der måtte kunne forventes at støtte et sådan projekt.
Selve fonds ansøgninger kan dog ikke umiddelbart igangsættes før man har en positiv tilbagemelding fra
kommunen om ansøgningen.
Grønne områder
Vedligeholdelsen af de grønne områder i vores byer har været på dagsordenen flere gange. Næstved
kommune har bedt Lokalrådet om at tage stilling til, om pengene til kommunens vedligeholdelse af de grønne
områder bruges rigtigt.

Opland/Stier
Næstved kommune har bedt Lokalrådet om, at se på stier i vores område. Lokalrådet vil tage fat på at få
kortlagt, hvilke stier der findes indenfor vores område, og hvor der er behov for nye stier f.eks., hvor der mangler
stier, som skal binde eksisterende lokalstier sammen, og hvor der mangler forbindelser til regionale stinetværk.
Lokalrådet vil indbyde til møde om stier først i det nye år.
Se mere om lokalrådet og lokalrådets opgaver, sammensætning, referater m.v. på www.glumsølokalråd.dk

Glumsø Lokalråd

Disse interessegrupper arbejdede i 2010
Byens børn

Ny Hal2 Glumsø
Glumsø station
Legeplads(er)
Hjertestien
Glumsø på Sjællandsleden
Smørhullet
Rejseladen
Koks
Hundeskoven
Saneringsmodne bygninger ved Fabriksvej
Skydeklubben
Byporte
Trafiksikkerhed
Oplevelse ved at passere Glumsø
 

Vi har blandt andet aktive arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med 
’etablering af multibane på skolens areal i Glumsø’, ’
udvikling af handelslivet i Glumsø by’, ’
KOKS i Glumsø’, 
etablering af en naturbase’,’
forbedring af forholdene omkring Glumsø Sø’.

Dit navn:  
Din kommentar: