Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper

Glumsø Lokalråd holder altid møde på Glumsø Kro den 2. torsdag i måneden, undtagen december og juli.
Du er velkomme til at komme og følge med i mødet.
Status på projekter / opgaver, se dagsorden, og se referater fra Lokalrådet

Punkt 6

1.1 Sauna
1.1.1 Ansøgning godkendt (Jens B.)
1.1.2 …
1.2 Spor/stations omlægning i/ved Glumsø (Poul, Ellen, Thor,Visti)
1.2.1 Opfølgning fejl/mangler
1.2.2 Tragt (kunstværk)
1.2.3 Pendler/iværksætter kontor
1.2.4 …..
1.3 Skurvogn (Vagn)
1.3.1 Status på aktiviter
1.3.2 …..
1.4 Spånpladegrunden lokalaplan (Thor, Vagn, Visti)
1.4.1 Udkast Lokalplan 104 behandlet i arbejdsgruppen.
1.4.2 ……
1.5 Bogskab fra læser til læser (Jens K.)
1.5.1 Status
1.5.2 …..
1.6 Byudvikling
1.6.1 Drøftelse af projektforslag 1 dec. (Karen, Thor, Visti)
1.6.2 ….
1.7 Etablering af fårefold ved søen/anlægget (Karen, Ellen)
1.7.1 Status
1.7.2 ….
1.8 LER Ledningsregistreret (Visti)
1.8.1 Opdatering af ejerskab og registrering (skitse).
1.8.2 …