Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Adgang til skov og land

Adgang til skov og land
 
Den egn Glumsø ligger i, er en stor ressource. Foruden byen er der søer, åbne landskaber, små og store skove og et enestående kulturlandskab. Gennem området er der markveje, kirkestier og spor, hvor man kan færdes til fods og på cykel. Det er vigtigt for udviklingen og beboerne at holde disse stier og spor åbne for adgang. Udvalgte steder kan forbindes med systemer af stier - markveje kan genoprettes, nye spor kan laves. Der kan f.eks. oprettes forbindelse til andre stier over Susåen via en spang ved Næsby.

 Kontaktperson(er):

Johanne M Jensen, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: johanne.m.j@gmail.com

Thor Temte, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: thor.temte@gmail.com


 

 
 

Referat 8.8.2019
Opgaven med at få opdateret kort over stier i området er i proces (Ellen og Karen), alle må gerne byde ind med oplysninger. Doris har henvendt sig med en forespørgsel om mere sikker stiforbindelse fra Glumsø til Næsby Centeret.
Thor oplyste, at det vil indgå i projektet ”Sti fra Glumsø station til Sorø station”.

 
Referat 20.6.19
6.6. Spangen ved Næsby bliver sat op i løbet af sommeren 2019.
Glumsø Statsskov, Kastanjeskoven med mange ægte kastanjer og få heste kastanjer
Fårefold ved Stendyssesletten/Kastanjeskoven
Diget ved Speedway banen
På vej til Glumsø Hundeskov
Sti i Glumsø Statsskov på vej til Nyvej
Fiskeplads ved bålhytterne for enden af Stendyssevej