Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » 2-1 veje som skoleveje

Referat 9.5.2019
  • 5. 2.1.4 Muligheden for at ændre vejen mellem Herlufmagle og Glumsø til en ”2 minus 1 vej” blev drøftet. Herlufmagle er umiddelbart ikke interesseret, mener der er for dårlige oversigtsforhold. (Punktet sættes på dagsordenen til næste møde). Kurt er interesseret i at overtage arbejdet i denne gruppe, hvis møder ligger udenfor almindelig arbejdstid. Visti tjekker om vi har en plads i rådet og hvornår møderne ligger.

Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister *

Der ønskers at få bedre trafiksikkerhedsforhold for borgerne i Glumsø. Det være sig gående, cyklister og motionister. Ganske vist er der flere steder markeret cykelstier langs de offentlige veje, men de er ikke tilstrækkelige sikre til færdsel for cyklister og gående. Glumsø og Omegns Lokalråd har siden sidste LUP undersøgelse fået projekter udført "2 minus en vej" på Sorøvejen til Næsby mm.
Lokalrådet vil i samarbejde med Næstved Kommune arbejde hen imod at få etableret en 2-1 vej eller cykelsti fra Glumsø til Herlufmagle. Der er, ikke mindst nu hvor elever fra Herlufmage fra og med 7 klasse for størsteparten skal modtage undervisning på Glumsø skole, et stort behov for at forbedre sikkerheden for cyklister generelt mellem Herlufmage og Glumsø.
Vi vil selvfølgelig være åben over for andre ønsker og projekter som  vil være relevante for borgerne i Glumsø.
Lokalrådet vil tage fat på projekterne i det


For mere information kontakt:
Arne Larsen, Spurvevej 18 C, 4171 Glumsø E-mail: arneleger@c.dk